24gio.top

The Second Home – hệ thống sở hữu kỳ nghỉ mới

Sản phẩm được nghiên cứu và xây dựng trở thành một hệ thống các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp mà ở đó chủ sở hữu sẽ có một “ngôi nhà thứ hai” tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Giống như sở…