24gio.top

Nguồn gốc xung đột Israel

Cuộc xung đột Israel - Palestine ngày nay chủ yếu xoay quanh hơn 4.000 km2 lãnh thổ phía tây sông Jordan mà Jordan chiếm đóng từ năm 1949 đến 1967. NHỮNG HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH MONG MANH Vì Jordan đã…