24gio.top

Buffon chia tay Juventus cuối mùa này

"Tôi muốn cảm ơn ngài chủ tịch. Bên cạnh vai trò đứng đầu CLB, ông ấy thực sự là một điều lớn lao dành cho tôi. Trong nhiều năm qua, tôi nghĩ chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ độc đáo, vừa gần…