24gio.top

Bổ nhiệm người thay ông Lê Phước Hoài Bảo | VTC1

9VTC1 | Sáng 16/5, tỉnh Quảng Nam đã bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư – ông Đặng Phong thay ông Lê Phước Hoài Bảo bị kỷ luật trước đó. __…

source

You might also like