24gio.top

Chỉ có 20% người tâm thần được điều trị sớm | VTC1

9VTC1 | Việt Nam hiện có tới 25% dân số có biểu hiện rối loạn tâm thần nhưng lại chỉ có khoảng 20% người bệnh được điều trị sớm. Vì sao lại có…

source

You might also like