24gio.top

Cục quản lý Dược khẳng định sản phẩm Mumuso từ Trung Quốc| VTC1

14VTC1 | Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng mỹ phẩm, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cũng cho biết trách nhiệm điều tra đúng sai trong vụ việc Mumuso.

source

You might also like