24gio.top

Không có quy chế cho các nhóm hiệp sĩ hoạt động | VTC1

9VTC1 |Ngành công an thừa nhận có nhu cầu từ hoạt động của các nhóm hiệp sĩ đường phố nhưng lại chưa có quy chế nào để các nhóm này hoạt động…

source

You might also like