24gio.top

Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những cán bộ công an suy thoái | VTC1

11VTC1 | Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ công an về tiếp tục đẩy mạnh phong…

source

You might also like