24gio.top

Ngày “bí mật” phụ nữ cầu hôn đàn ông | VTC1

10VTC1 | Ngày đặc biệt chỉ xuất hiện 4 năm một lần của phụ nữ châu Âu. Trong ngày này, các cô gái được phép cầu hôn bất kỳ người đàn ông mình thích.

source

You might also like