24gio.top

Người mẹ thứ hai của trẻ tự kỷ | VTC1

4VTC1 | Với nhiều trẻ tự kỷ, chị Đào Hải Ninh như một người mẹ thứ hai, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và cùng nhau vượt qua khó khăn để hòa nhập…

source

You might also like