24gio.top

Làm nông vận tốt, Hội thêm vững mạnh

(Dân Việt) Sáng 12.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) phối hợp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh…