24gio.top

Phá dinh Thượng Thơ – VnExpress

Tôi đã rất ấn tượng khi đến thăm Ủy ban Quy hoạch đô thị Bắc Kinh khoảng một năm trước, khi nghe về kế hoạch thu hút các tài năng hàng đầu thế giới của họ. Những nhà tổ chức đô thị đã tập hợp một…