24gio.top

Tạm ngưng giao dịch đất tại Phú Quốc | VTC1

4VTC1 | Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. __ Tải VTC Now để…

source

You might also like