24gio.top

Vụ Grab mua lại UBER có sai phạm | VTC1

4VTC1 | Bộ Công thương khẳng định trong quá trình Grab mua lại UBER đã xảy ra những sai phạm quy định về tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh năm 2004.

source

You might also like